تماس با پاکان

آدرس: كرج، ميدان مادر، خيابان خيام غربي، پلاك ۷۶ دبستان پاكان

تلفن:۰۲۶۳۳۵۰۱۰۵۰

پست الكترونيك مديريت:modiriat@pakanschool.com

f.kianpoor۱۳۸۶@gmail.com 

پست الكترونيك معاونت  و مشاوره : moshaver@pakanschool.com

پست الكترونيك مشاور آموزشي: amoozesh@pakanschool.com

عنوان:

پست الکترونیک:

توضیحات: